Интернет пристап

за склучен претплатнички договор на 24 месеци

5 NET M

 • Тарифни модели за резиденцијални корисници (физички лица)
 • Брзина DL/ UL (Mbps) = 32/20
 • Неограничен интернет сообраќај
 • Приклучок = 0 денари
500 ден./Mесечно

5 NET L

 • Тарифни модели за резиденцијални корисници (физички лица)
 • Брзина DL/ UL (Mbps) = 50/50
 • Неограничен интернет сообраќај
 • Приклучок = 0 денари
1000 ден./Mесечно

5 NET XL

 • Тарифни модели за деловни корисници (правни лица)
 • Брзина DL/ UL (Mbps) = 60/50
 • Неограничен интернет сообраќај
 • Приклучок = 0 денари
1.180 ден./Mесечно
© 2015 5net. All Rights Reserved.