МИКС ПАКЕТИ

 

DIGIBOXNET M

750 ден. /Месечно
 • ТЕЛЕВИЗИЈА И ИНТЕРНЕТ
 • Телевизија - 80 дигитални и 34 аналогни канали
 • Неограничен интернет пристап со брзина до 18 / 10 Mbps
 • 1 Дигитален HD приемник - бесплатно на користење
 • Приклучок = 0 денари

POWERBOXNET M

810 ден. /Месечно
 • ТЕЛЕВИЗИЈА И ИНТЕРНЕТ
 • Телевизија - над 90 дигитални канали 34 аналогни канали
 • Неограничен интернет пристап со брзина до 18 / 10 Mbps
 • 1 Дигитален HD приемник - бесплатно на користење
 • Приклучок = 0 денари

DIGIBOXNET L

1.120 ден. /Месечно
 • ТЕЛЕВИЗИЈА И ИНТЕРНЕТ
 • Телевизија - 80 дигитални и 34 аналогни канали
 • Неограничен интернет пристап со брзина до 35 / 20 Mbps
 • 1 Дигитален HD приемник - бесплатно на користење
 • Приклучок = 0 денари

POWERBOXNET L

1.200 ден. /Месечно
 • ТЕЛЕВИЗИЈА И ИНТЕРНЕТ
 • Телевизија - над 90 дигитални канали 34 аналогни канали
 • Неограничен интернет пристап со брзина до 35 / 20 Mbps
 • 2 Дигитални HD приемници- бесплатно на користење
 • Приклучок = 0 денари
© 2017 5net Communication. All Rights Reserved. Designed by: epoha