ПАКЕТ СО ДВЕ УСЛУГИ

 

DIGIBOXNET M

 • ТЕЛЕВИЗИЈА И ИНТЕРНЕТ
 • Телевизија - 80 дигитални
 • Неограничен интернет пристап со брзина до 40/40 Mbps
 • 1 Дигитален HD приемник - бесплатно на користење
 • Приклучок = Не се наплаќа
880 ден. /Месечно
POWERBOXNET M
 • ТЕЛЕВИЗИЈА И ИНТЕРНЕТ
 • Телевизија - над 120 дигитални канали
 • Неограничен интернет пристап со брзина до 40/40 Mbps
 • 1 Дигитален HD приемник - бесплатно на користење
 • Приклучок = Не се наплаќа
940 ден. /Месечно

POWERBOXNET L

 • ТЕЛЕВИЗИЈА И ИНТЕРНЕТ
 • Телевизија - 120 дигитални
 • Неограничен интернет пристап со брзина до 80 / 80 Mbps
 • 2 Дигитални HD приемници - бесплатно на користење
 • Приклучок = Не се наплаќа
1.330 ден. /Месечно

OPTICBOXNET M

 • ТЕЛЕВИЗИЈА И ИНТЕРНЕТ
 • Телевизија - над 110 дигитални канали
 • Неограничен интернет пристап со брзина до 40/40 Mbps
 • Оптички приемник (ONT)
 • Приклучок = Не се наплаќа
980 ден. /Месечно

OPTICBOXNET L

 • ТЕЛЕВИЗИЈА И ИНТЕРНЕТ
 • Телевизија - над 120 дигитални канали + ARENA SPORT каналите
 • Неограничен интернет пристап со брзина до 80 / 80 Mbps
 • Оптички приемник (ONT)
 • Приклучок = Не се наплаќа
1.480 ден. /Месечно

- За изнајмување на дополнителен дигитален приемник се наплаќа 100 ден. месечно или 1.600 ден. еднократно.
- Услугите во пакетите со 2 (две) електронски комуникациски услуги се неразделиви за времетраењето за кој е склучен договорот.
- За OPTIC пакетите, не следува бесплатен дигитален HD приемник. Доколку претплатникот има потреба треба да го набави на сопствен трошок.
- За внатрешни инсталации за повеќе тв приклучоци се наплаќа според официјалниот ценовник на ПЕТ НЕТ.

- Цените во понудата се со вклучен ДДВ.

© 2015 5net. All Rights Reserved.